ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

Фирма „ИСКАМ ПОЧИВКА”ООД започва своята дейност през 2016 година. През годините, съвместно със своите партньори, се е доказала със своята лоялност.

Нашата  цел  е да установим  добри и дълготрайни отношения със своите потребители/клиенти, изградени на базата на доверие, спазвайки принципите на законност, честност и прозрачност .

В тази връзка нашият стремеж е да запазим и защитим вашите лични данни.

За тази цел изготвихме   „Политика за поверителност и защита на личните данни”, чрез която да регулираме обработването на лични данни, предоставени от потребителите/клиентите на уебсайт https://boinopole.bg

Фирма „ИСКАМ ПОЧИВКА”ООД която управлява уебсайт https://boinopole.bg декларира, че всички лични данни, наричани по надолу , за краткост „данни“,  се считат за строго поверителни и за тях се спазват всички приложими законови разпоредби.

 

В зависимост от това, какви наши услуги използвате, събираме следните лични данни:

При закупуване на предлаганите от нас продукти и услуги:

Име и фамилия, имейл адрес, пощенски адрес, адрес за фактуриране, адрес на доставка, телефонен номер.

Демографски данни.

Данни, произтичащи от действащия договор – закупени продукти, потребителски сегмент, обем на предоставените услуги.

Ако получавате маркетингови съобщения от нас или провеждаме анкета, ние събираме:

Име и данни за контакт – имейл адрес и име.

 

Покупка на продукт

Ние обработваме вашите лични данни, за да осигурим коректност при изпълнение на поетият  от нас ангажимент и с цел  подобряване на нашите услуги.

Независимо от къде е направена поръчката от  интернет страницата ни, мобилно приложение или по телефона, предоставените от вас лични данни са необходими за изпълнение на договора за продажба и  изпълнение на правните ни задължения за издаване на  счетоводен документ, което  е правно основание са обработване на вашите данни.

В случай, че изискате от нас проследяване на наличността на стока, ние обработваме вашите лични данни на основание вашето искане и съгласие.

За да осигурим достатъчна защита на вашите права и интереси, ние съхраняваме вашите лични данни в криптирана форма.

Обработваме вашите данните поради законен интерес, който се състои в осигуряване на защита и безопасност на нашите системи и нашите клиенти, за откриване и предотвратяване на измами, разрешаване на спорове и прилагане на нашите споразумения на основание законен интерес.

 

Маркетингови предложения и провеждане на анкети.

Възможно е да получавате информационен бюлетин по имейла , което представлява търговско съобщение.

Възможно ежда провеждаме анкети, с цел да подберете най-подходящият продукт за вас.

Вие можете винаги да прекратите тези търговски съобщения , като изпратите съобщение  с ОТКАЗ на имейл digital@businessview.bg  или  се свържете с администратора за защита на личните данни.

В случай, че пожелаете изтриване  и заличаване на вашите данни , ние няма да използваме вашите електронни контакти докато не се регистрирате отново или изрично поискате да станете наш клиент .

Имате право по всяко време безплатно да направите възражение срещу такава обработка. Данните за контакт са посочени в края на този документ.

В случай, че в своя уеб браузър имате разрешени бисквитки, обработваме записите от бисквитките,  разположени на уеб сайта, управляван от дружество, с цел осигуряване на по-добро функциониране на сайта  https://binopole.bg  и с маркетингови цели.

Повече информация ще намерите в отделен раздел на този документ.

Не извършваме пълно автоматизирана обработка, която за вас би имала правни последици.

 

Коментари

Когато като посетител на сайта решите да публикувате коментар на сайта, ние събираме данните които въвеждате във формата за публикуване на коментар, посетителския IP адрес и информация за браузър агента ви с цел защита от спам.

Анонимизирана кодирана информация от детайлите ви(наричана Hash) може да бъде предоставена на услугата Gravatar  за да се определи дали вие я използвате. Политиката за защита на лични данни за услугата Gravatar  може да намерите на следния адрес: https://automattic.com/privacy/. След одобрение на вашия коментар, вашата профилна снимка е видима публично в съдържанието на вашия коментар.

 

Контактни форми

Когато като посетител на сайта решите да ни изпратите съобщение/запитване  чрез някоя от контактните форми, ние събираме данните които въвеждате във формата, посетителския IP адрес и информация за браузър агента ви с цел защита от спам.

Събраната информация се използва единствено с цел отговор на вашето запитване/съобщение и няма да бъде изпозвана с маркетингови цели.

 

Вградено съдържание от други сайтове

Възможно е на места в нашия уебсайт да се съдържа вградено съдържание(видеа, снимки, линкове към сайтове и статии и т.н.) Вграденото съдърържание от други сайтове се третира като посещение на съответния сайт и е обект на политиката на защита на лични данни на съответния сайт.

 

Предоставяне на личните данни на трети страни

Вашите лични данни могат да бъдат предоставени на трети лица или посреднически страни само тогава, ако е необходимо в рамките на изпълнение на договора за продажба, въз основа на законен интерес, или ако предварително сте дали съгласие за това.

Страните  на които могат да бъдат предоставени са: наши партньори  за обработка на основание изпълнение на договора за продажба; доставчиците с цел поръчаните от вас продукти или услуги да се доставят на посочения от вас адрес; трети страни, участващи в обработката на данни; законни представители и държавни органи

„ИСКАМ ПОЧИВКА”ООД може да предостави лични данни на трети страни, само, когато има основание за това и в случаите, когато това се изисква със закон или  данните са изискани от страна на правораздавателните органи и полицията с цел предотвратяване и/или разкриване на престъпление.

При желание и съгласие от ваша страна , ние ви откриваме клиентски акаунт, който е защитен с парола. В рамките на клиентския акаунт получавате пряк достъп до своите данни, включително тяхното редактиране и така можете да виждате както своите лични данни за завършени, така и незавършени поръчки и да променяте абонамента за информационния бюлетин. Чрез клиентския акаунт можете също да управлявате своите лични данни. Правото да закриете вашият акаунт е  съгласно Общите  условия.

 

Защита на личните данни и срок на съхраняване

Вашите лични данни се предават към нас в кодиран вид, тъй като ние използваме системата за кодиране SSL (secure socket layer). На нашия сайт и останалите системи ние поддържаме технически и организационни мерки срещу загуба и унищожаване на вашите данни, като съхраняваме данните ви в криптиран вид, с което сме предприели всички необходими мерки срещу достъп на неупълномощени лица до вашите данни, тяхното изменение или разпространение.

Изискали сме от нашите нашите партньори и организации, които  обработват  вашите данни, доказателство, че са привели своята компания в съответствие с изискванията  на GDPR (Общ регламент относно защита на данните).

Достъпът до вашия клиентски акаунт е възможен само след задаване на вашата лична парола.

Не  споделяйте вашите данни за достъп на трети лица и след завършване на вашата дейност винаги да затваряйте  прозореца на своя уеб браузър, особено тогава, когато ползвате компютъра заедно с други потребители.

„ИСКАМ ПОЧИВКА”ООД не носи отговорност за злоупотреби с използваните пароли.

 

Личните данни се обработват и съхраняват:

За време, необходимо за обезпечаване на всички права и задължения, произтичащи от договора за продажба, т.е. за времето на поръчката и гаранционния срок.

До приключване на възникнал спор.

За времето, през което „ИСКАМ ПОЧИВКА”ООД в качеството си на администратор  е задължена да ги съхранява според правните  разпоредби, например при счетоводни документи, които се архивират за период до 10 години.

Съгласието за уведомяване за наличност на стока остава в сила до изпращане на информация за наличност.

Съгласието за маркетинговите предложения  и анкети е валидно в срок до 5 години или до получаване на отказ от страна на Клиента

В останалите случаи времето за обработка се определя от целта за обработка или е зададена от законовите изисквания в областта на защита на личните данни.

 

Права на субектите, предоставящи данни

Вие можете по всяко време да поискате безплатна информация за обработката на своите лични данни.

Да изисквате отстраняване на несъответствието или извършване на поправка, допълнение, заличаване на личните данни или блокиране на личните данни.

Можете да оттеглите своето съгласие за обработка на личните данни. Ако оттеглите съгласието си за обработка на личните данни, вашите лични данни ще бъдат заличени , ако е изтекъл законовият срокът, за който „ИСКАМ ПОЧИВКА”ООД е задължена да ги съхранява Унищожаването на личните данни ще настъпи веднага, след изпълнение на поставената цел и изтичане на законовото основание.

Субектът може да ползва всичките си права, като изпрати писмено заявление(свободна форма) за исканото от него право на имейл digital@businessview.bg

 

Бисквитки

Нашият сайт ползва т.н. бисквитки, за да бъде нашето предложение за вас интересно и потребителски удобно. Бисквитките са малки текстови файлове, които са запаметени във вашия компютър, смартфон или друго устройство, което се използва от вашия уеб браузър.

Използваме Бисквитки , за да функционира  правилно кошницата и  за да завършите своята поръчка възможно най-лесно; чрез Бисквитки се запомнят и вашите входни данни, така че да не се налага отново да ги въвеждате и получавате  информации за следене на реклами, защото не можем да ви предлагаме реклама за стока, към която нямате интерес.

Някои бисквитки могат да събират информация, която в последствие се използва от трети страни и която напр. пряко поддържа нашите рекламни дейности (т.н. “бисквитки на трета страна“). Например информация за закупените продукти от нашия сайт може да се изобрази от рекламна агенция в рамките на изобразяване и приспособяване на интернет рекламните банери, върху изображението на избраните от вас страници.

Не е възможно да бъдете идентифицирани от тези данни.

 

Бисквитките, ползвани на нашия сайт, могат да се разделят на два основни типа. Краткотрайните – „session cookies“ се изтриват веднага след завършване на посещението на нашия сайт и дълготрайните, т.е. „persistent cookies“- остават съхранени във вашето устройство много по-дълго или докато ръчно не ги отстраните (времето за оставане на файловете на бисквитките във вашето устройство зависи от самите бисквитки и настройката на вашия браузър).

 

Забраняване на бисквитките

Настройката за използване на файловете на бисквитките е част от вашия интернет браузър. Повечето браузъри автоматично приемат по подразбиране файловете на бисквитките. Файловете на бисквитките могат да бъдат забранени или ограничени във вашия браузър по избрани от вас типове.

Информация за браузърите и за начина на настройка на предпочитанията за файловете на бисквитки можете да намерите на :Chrome ; Firefox; Internet Explorer; Android; Iphone и Ipad

 

Връзки

Нашият сайт може да съдържа връзки към други уеб сайтове, които са производители на предлаганите от нас продукти или услуги.

Моля, обърнете внимание, че тези сайтове могат да бъдат притежавани и управлявани от други компании и организации и имат други принципи за сигурност и защита на личните данни.

Нашето дружество няма никакъв контрол и не носи никаква отговорност за каквато и да било информация, материали, продукти или услуги, съдържащи се или достъпни посредством уеб сайтове на нашите партньори.

 

Свържете се с нас

Ако имате някакви въпроси, коментари и запитвания относно посочените Принципи, не се колебайте да се свържете с нас на адрес: гр.София, П.К. 1612, улица Добротица Деспот 41, тел. 0888040405

Политиката за поверителност и защита  за защита на личните данни е в сила от 25.05.2018г.

 

Имате въпрос? Пишете ни. Не се колебайте!


Използвайки контактната форма вие доброволно и информирано предоставяте въведените в нея лични данни. Събраната информация се използва единствено с цел отговор на вашето съобщение и няма да бъде използвана с маркетингови цели.

 

С изпращането, на тази форма , фирма „ИСКАМ ПОЧИВКА”ООД ще обработва вашите данни с цел удовлетворяване на вашето запитване/искане на основание законен интерес. Имате право по всяко време да оттеглите своето съгласие, да изисквате от администратора достъп до личните данни, тяхната промяна, заличаване, преносимост или възможно ограничаване на обработката им. За повече информация обадете се на тел.: 0888040405

Няма да ви изпращаме маркетингови материали и да провеждаме анкети, ако не сте поискали да това. Може да промените решението си по всяко време.

Колкото повече взаимодействате с нас, толкова повече научаваме за вас и  това ни дава възможност да ви предлагаме персонализирани услуги.

„ИСКАМ ПОЧИВКА”ООД може да използва личните данни единствено и само за целите за които са предоставени.